Kalite Politikamız


- İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,

- İşveren ve taşeron ile iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız kurulmasını sağlamak,
- Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,
- Şantiye süreçlerinde zayiatları optimum seviyede tutarak verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek,
- Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak,
- Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak,
- Personelin TG YAPI çalışanı olmaktan dolayı kendisini mutlu hissetmesini ve gurur duymasını sağlamak,
- İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,

- Taşeronları geliştirmek amacıyla yönlendirici olunurken kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak,

- Atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda TG YAPI personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilerek elde edilen başarılar ile uzun yıllarda kazanılan SAYGINLIĞIN zedelenmeden artmasına katkı sağlamak.

TG Yapı © 2017 - Tüm Hakları Saklıdır.